Bygg­ledning konst­ruktion Ols­kroken och Väst­länken


Som Bygg­ledare konstruktion i Väst­länken ansvarar bygg­ledare för alla arbeten som utförs för beställ­arens räkning. Följer upp entre­prenörens utförande avseende tid, kostnad och innehåll samt mot gällande krav och regel­verk.

I rollen ingår att följa upp och säker­ställa att gällande tekniska krav och regel­verk avseende bl. a. bygg­arbets­miljö och säker­hets­skydds­hantering efter­följs. Vår roll är även att samman­ställa arbetenas framdrift och för beställarens räkning hjälpa till att fatta beslut i produkt­ions­tekniska frågor.

Kontaktperson
Publicerat 2017-12-12

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss