Ett nav för kval­ificerade manage­ment­tjänster inom sam­hälls­byggnad.

Kontakta oss   Aktuellt

Väl­kommen till ViaPM


ViaPM är ett konsult­företag som verkar inom bygg- och anläggnings­sektorn.

Rekrytering
Linda Wennbom - 2023-06-01
Rekrytering
Fredrik Friberg - 2023-04-01
Projekt
Richard Svennberg - 2023-03-22
Rekrytering
Niklas Höglund - 2023-02-01
Projekt
Jasmina Pasic Radicic - 2022-10-20

Våra tjänster


Vi utmärker oss med bred kompetens inom hela värde­kedjan — från tidiga utrednings­skeden av infra­struktur­projekt och anläggnings­projekt till drift- och under­hålls­skedet.

Effektivt och tryggt.

I rätt tid. Till rätt kostnad. Med rätt funktion.

Noggrant och systematisk.

Beprövad process­lednings­metodik.

Alltid oberoende.

Läs mer om vårt utbud av tjänster.

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss

Vår vision


Att vara ett nav för kval­ificerade manage­ment­tjänster inom sam­hälls­byggnad och där­igenom vara kundens naturliga val för en oberoende marknads­partner.

Since 2015