Välkommen till ViaPM

ViaPM är ett konsultföretag som verkar inom bygg- och anläggningssektorn. Verksamheten startade 2015 med etableringar i Göteborg och Karlstad. Vår personal har kompetens inom hela värdekedjan från tidiga utredningsskeden till drift- och underhållsskedet.

Tillsammans har vi lång erfarenhet från ledande positioner som beställare, entreprenör och konsulter. Vi besitter gedigen kompetens inom projektledning, byggledning och managementfrågor. Mångårig branscherfarenhet tillsammans med omvärldsperspektiv är viktiga verktyg för oss när vi hjälper våra kunder till rätt lösning. Kvalitets- och miljöledningssystem är instrument i vår styrning av projekten med avseende på tid, kostnad och innehåll.

Vårt långsiktiga mål är att etablera oss rikstäckande i Sverige och vi siktar även på att expandera med projekt- och byggledningstjänster inom nya teknikområden.

2018-01-26 Nyhet

Göteborgs stad Trafikkontoret har utsett ViaPM till Kvalitetssamordnare för projekt Hisingsbron

2017-12-12 Nyhet

Byggledning konstruktion Olskroken och Västlänken

2017-11-22

Välkommen Peter!

2017-11-17

Besiktningsman Helsingborg

2017-09-21

Göteborgs stad Trafikkontoret

2017-09-11

Projektledare för Trafikverket

2017-08-28

Processledare för Trafikverket

2017-08-28

Ramavtal besiktningsman konstbyggnad - Partille kommun

Vår vision

"Att vara ett nav för kvalificerade managementtjänster inom samhällsbyggnad och därigenom vara kundens naturliga val för en oberoende marknadspartner."

Våra tjänster

Vi utmärker oss med bred kompetens inom hela värdekedjan — från tidiga utredningsskeden av infrastrukturprojekt och anläggningsprojekt till drift- och underhållsskedet.

Projektledning

Projekteringsledning

Processledning

Byggledning

Projektriskhantering

Besiktning

Kalkyler

Organisationsutveckling

Kvalitets- och miljöledning

Revisioner och revisionsledning

Upphandling och inköpsstrategier

"Chef att hyra"

Kontakta oss

Varmt välkommen att höra av dig till oss.

Projekt

Ett urval av våra projekt.

Kaj och strandpromenad — Tullholmsviken Karlstad
Byggledare och sakkunnig • Karlstads kommun
Bärighetshöjande åtgärder, skumglasfyllning — Dalslandsvägar
Projektledning och BPU/bitr. projektledare • Trafikverket • I media: NWT, Trafikverket
Gullspång kraftverk
Projektstöd • Fortum
Brandbekämpningssystem i Götatunneln
Projektledning • Trafikverket
Biträdande projektledare för brounderhåll/reparationsarbeten — Älvsborgsbron
Projektledare och bitr. projektledare • Trafikverket • I media: Trafiken, GP, SVT
Bärighetshöjande åtgärder väg 2183 Ed-Nössemark, vägplan, bygghandling och kommande produktion
Projektledare och projekteringsledare • Trafikverket
Mark och betong (8 vindkraftverk) — Långmarken
Produktionsledning betong • Eouls vind • I media: SVT, NWT
Listan ovan är endast ett utdrag; vänligen kontakta oss för en komplett sammanställning.

Personal

Möt ViaPM.

Anders Asp porträtt

Anders Asp

VD, Projektledare, Processledare

 • Telefon
 • 070 - 108 93 15
Richard Svennberg porträtt

Richard Svennberg

Projektledare, Byggledare, Besiktningsman

 • Telefon
 • 070 - 108 93 53
Oskar Manninen porträtt

Oskar Manninen

Processledare, Projektledare, Besiktningsman

 • Telefon
 • 072 - 574 34 22
Johan Aldrin porträtt

Johan Aldrin

Byggledare, Besiktningsman, Entreprenadsakkunnig

 • Telefon
 • 076 - 840 00 33
Conny Eriksson porträtt

Conny Eriksson

Byggledare, Projektledare

 • Telefon
 • 070 - 957 89 95
Jasmina Pasic Radicic porträtt

Jasmina Pasic Radicic

Projektledare, KMA-sakkunnig

 • Telefon
 • 070 - 242 83 50
Peter Lövgren porträtt

Peter Lövgren

Byggledare, Biträdande projektledare

 • Telefon
 • 070 - 258 72 52
Foto: Klara Sinnerstad / Entreprenadaktuellt